Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

Szkolenia/Kursy Specjalistyczne/Terminy

 

Specjalistyczne Kursy Szkoleniowe 
o charakterze międzynarodowym 

(terminy poniżej!!)

/gwarantowany wysoki poziom merytoryczny/

   ZAPRASZAMY DO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA:

     /Szkolenia są certyfikowane i akredytowane przez międzynarodową  organizację/

             MCTA /Mulligan Concept Teachers Association/ 
(proponowane terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych
od organizatora!!!)

 

=============================================================================        

wrzesień

 

 

Mulligan - moduł A -  wrzesień 2022 r

 termin:
  
15.09 - do 17.09 - / czwartek - sobota/

 

(KURS zakończył się dużym sukcesem!!)

- przyjmujemy na następny moduł A i ew. moduł B
 

Zbieramy grupę chętnych na MODUŁ A MULLIGANA - zapraszamy do pięknego Krakowa - warto!!!

 

=============================================================================

 

 

 

listopad

 

Mulligan - moduł C -  listopad  2022 r

 termin:
  19
.11 - do 20.11 - / sobota- niedziela/

 

=====================================

listopad

 

 

TYLKO DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY

CZ. A+B+C  

 

Egzamin CMP 
/międzynarodowy certyfikowany terapeuta metody Mulligana/

tylko dla Osób zainteresowanych!!!, którzy ukończyli moduł
A +B  kursu Mulligana - organiczona liczba miejsc - już przyjmujemy Zgłoszenia - Zapraszamy - warto!!!

termin:

część teoretyczna egzaminu:
20 -XI - 22 r (niedziela) - godzina 17.00) 

 

część praktyczna egzaminu:
21 - XI- 22 r - (poniedziałek - godzina 9..00)

 

-  przyjmujemy Zgłoszenia - ograniczona liczba miejsc - ZAPRASZAMY !! -

 

=========================================================================

 

grudzień

 

Mulligan - moduł B - grudzień 2022 r- termin:
  15-16-17.12 - /
czwartek - piątek-sobota/

 

- przyjmujemy Zgłoszenia - ZAPRASZAMY - WARTO!!

 

 

=====================================================================

uwaga: następne/dodatkowe terminy zostaną podane po ustaleniu z MCTA.

W przypadku większej ilości Osób zainteresowanych planujemy organizaację DODATKOWYCH kursów Mulligana - zapraszamy!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Wszelkie informacje: Mulligan Polska  - Andrzej Szczygieł., PhD., PT., CMP

www.mulliganconcept.pl  -  tel. kom. 509 584 001
 /e-mail: kursy@mulliganconcept.pl 
lub andrzej@mulliganconcept.pl lub 
budrysab@op.pl   lub  kursy-mulliganconcept@wp.pl