Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

Punkty spustowe - Trigger Points

 

Specjalistyczny - międzynarodowy - KURS - ZINTEGROWANE TECHNIKI TERAPEUTYCZNE
NA TKANKI MIĘKKIE - 
"Punkty Spustowe - Trigger Points, Pain and Muscle Tone"
- kurs technik bezigłowych stosowanych w syndromach bólu somatycznego. 


Już po Kursie można pracować z pacjentem wykorzystując wachlarz poznanych specjalistycznych technik.

 

 

   

 

ED WILSON,  BA (HONS) MCSP SRP - (Oficjalny nauczyciel -terapeuta i instruktor Brytyjskiego Towarzystwa Fizjoterapeutów). 


Instruktor i Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Koncepcji Mulligana /MCTA/ 

Ed Wilson naucza również podstaw koncepcji Mulligana (techniki NAG, SNAG i MWM) w Wielkiej Brytanii i za granicą od 1993 roku, a od 1998 roku prowadzi również kursy zaawansowane jako wybitny specjalista z neurofizjologii, rehabilitacji - fizjoterapii i terapii manualnej. 

Opublikował wiele artykułów na temat technik i ich podstaw teoretycznych. W jego znaczącym dorobku jest rozdział w książce "Positional Release" autorstwa Leona Chaitow (2002),wydawnictwo: Harcourt Publications, Edinburgh. 

Bezbolesne techniki, o które oparta jest koncepcja Mulligana oraz wszechstronne podejście do tkanek miękkich, opisane przez L. Chaitow, stały się podstawą kursu "Punkty spustowe, ból i napięcie mięśni", prowadzonego przez Eda Wilsona.

SIMULTANEOUS SPINAL JOINT MOBILISATION AND SOFT-TISSUE RELEASE - JEDNOCZESNA MOBILIZACJA STAWU KRĘGOSŁUPA I USUWANIE PUNKTU SPUSTOWEGO W TKANKACH MIĘKKICH/Uczestnikom zaleca się powtórzenie podstaw anatomii funkcjonalnej ze szczególnym naciskiem na położenie mięśni, ich działanie i unerwienie./ 

PUNKTY SPUSTOWE, BÓL I NAPIĘCIE MIĘŚNI oraz Zintegrowane Techniki na Tkanki Miękkie 

Cel kursu: Kurs opracowany został głównie w oparciu o filozofię bezbolesnego postępowania przy problemach stawowych i innych. Jest to kurs teoretyczno-praktyczny mający na celu zbadanie
i wyeliminowanie łańcucha oddziaływań rozpoczynającego się od pobudzonego układu nerwowego,
a mającego skutki w postaci zmienionego napięcia mięśni. 

Kurs jest przeznaczony dla terapeutów /fizjoterapeuci/rehabilitanci- lekarze-specjaliści z rehabilitacji lub medycyny manualnej/ pracujących z pacjentami ambulatoryjnymi, z pacjentami po operacjach, przebywającymi w szpitalu i w przypadkach dolegliwości neurologicznych i ortopedycznych. 

Na kursie nauczane jest położenie punktów spustowych oraz różne techniki - od akupresury
do technik pozycyjnego rozluźniania (positional release techniques), PIR (poizometryczna relaksacja) - wszystko w obrębie koncepcji leczenia bezbolesnego w oparciu o najnowsze światowe doniesienia -teoretyczne i praktyczne działania. Nie stosuje się nakłuwania! 
 

NASZ INSTRUKTOR I NAUCZYCIEL

Ed Wilson BA (Hons) MCSP HPC, MCTA, CMP

Ed has been teaching the basic Mulligan Concept course (Nags, Snags, MWM’s) nationally and internationally since 1993, and the more advanced level course since 1998.He has published many articles on the techniques and their rationale. His latest major contribution is a chapter in "Positional Release" by Leon Chaitow (2007) Harcourt Publications, Edinburgh. The influences of Mulligan’s pain free approach and Chaitow’s comprehensive soft tissue "bodywork" methods have been incorporated into "Trigger Points, Pain and Muscle Tone", a course taught by Ed since 1999. His BA (Hons) in Social Sciences included extensive study of psychology, and how pain behaviour is influenced by physiology and biochemistry is still of particular interest to him. Ed is also a member of the International Advisory Board of the Journal of Bodywork and Movement Therapy, the official journal of the National Association of Myofascial Trigger point Therapists and the Australian Pilates Method Association. 

Trigger Points, Pain and Muscle Tone

A manual therapy approach to relieving pain and postural problems

This practical clinically based course is ideal for those wanting to expand their knowledge of trigger point assessment and treatment from a manual therapy, non needling perspective. It will firstly enhance your understanding and management of trigger points for pain relief throughout the whole body. Then Ed will also cover the impact on trunk and lower limb biomechanics and ultimately self treatment by the patient. 

An emphasis on good clinical reasoning is underpinned throughout by using case examples and a problem solving approach. It provides an excellent alternative for those needle-phobic patients presenting with trigger points. 

The key topics covered are:

 • Trigger Points: The debate surrounding their aetiology and diagnosis

 • Mechanisms of pain production

 • Mechanisms of pain sedation recruiting predominantly A beta and A delta stimulation

 • Palpation for trigger points as part of overall musculoskeletal assessment

 • Treatment technique practise - lower limb, upper limb and trunk

 • Clinical uses including static posture, trunk movements, relation to lower limb biomechanics and function

 • Points in relation to pathoneurodynamics, changes in SLR

 • Discussion of cause and effects 'Cascade'

 • Failure of effects,

 • Referred from other sites

 • Other treatments considered e.g CTM, spinal mobilisations

 • Onward referral considered

 • Self Treatment

 • Progression of trigger points release techniques: Integrated neuromuscular inhibition technique

 • Problem Solving and Summary

Who is this course aimed at? 

This course is most appropriate for physiotherapists and osteopaths treating musculoskeletal, neurologically-compromised, post-op, frail or elderly patients or children. 

“OUCH”

“Ouch” points or ah-chi points is the name given centuries ago by Chinese acupuncturists to exquisitely tender points in soft tissue. They are still found in the same places in the body despite huge differences in lifestyle, diet, culture etc. and are now known in western medical therapy as “trigger points”, “tender points” and “treatment points”. They cause local and referred pain, restrict movement and have implications for muscle tone, power and function.

Various theories about their origin –and consequently the best way to treat them – have been developed in the west including   the “ End – Plate” hypothesis of  Travell and Simons and the “ Radiculopathy” model of Chan Gunn and others. Treatments have been developed to fit the favourite hypothesis and can range from deep pressure to ice or dry needling. Some concepts suggest stretching as part of the treatment but some do not.

Basically, the closer one studies the subject the more complex it becomes, and the western ideas seem contradictory. Who is correct? Whose hypothesis best fits the facts now? They cannot all be correct all the time if their analyses and treatments differ significantly.

None of the more established ideas fully explain the clinical phenomena of trigger points so perhaps a new paradigm is needed for the analysis of trigger point aetiology and treatment. Ed Wilson has made a deep study of the issues and formulated a new treatment approach which has been welcomed enthusiastically by all Physiotherapists who have heard him lecture on the subject.Take this opportunity to study with Ed now.

TECHNIKI NA TKANKI MIĘKKIE, PUNKTY SPUSTOWE 
I INNE, OKREŚLANE UMOWNIE JAKO „TREATMENT POINTS”

 • Czy miewasz pacjentów z chronicznymi, przewlekłymi bólami, których   przyczyny specjaliści nie potrafią określić?

             Tak? - To ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

 • Czy wiesz, jak ocenić funkcję mięśni, napięcie i równowagę?
 • Czy wiesz, jaki wpływ mają powyższe czynniki na wyniki sportowca?
 • Czy wiesz, jaki to ma związek  „punktami spustowymi”?

Nie? – To może warto się dowiedzieć!!!.


Przy okazji dowiesz się, jak możesz leczyć pacjentów z bólem szyi, kręgosłupa, ramienia, kolana... i wieloma innymi problemami.

„Punkty spustowe” i zaburzenie równowagi mięśniowej mogą stanowić podłoże wielu problemów, które spotykasz w codziennej praktyce terapeutycznej, warto więc wiedzieć, jak leczyć pacjentów z tymi dolegliwościami  SZYBKO, SKUTECZNIE I NIE SPRAWIAJĄC  IM  BÓLU.
Już po I stopniu można pracować z pacjentem wykorzystując wachlarz poznanych specjalistycznych technik.


Ed Wilson nauczy Cię, jak możesz osiągnąć ten efekt za pomocą ”delikatnego dotyku”.

Podejście to przydać się może w leczeniu pacjentów z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi,  
w pracy z dziećmi, osobami starszymi, w postępowaniu z pacjentami o bardzo pobudzonym układzie wegetatywnym, a także wieloma innymi, jeżeli potrafisz wywołać odpowiednie zmiany w ich centralnym układzie nerwowym.