Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

o nas

 

Specjalistyczne kursy organizowane w Krakowie są profesjonalnymi  szkoleniami
doskonalenia zawodowego 
z zakresu terapii  manualnej i nowoczesnej fizjoterapii  ze szczególnym 
uwzględnieniem światowej metody Mulligana. 
Gwarantowany wysoki poziom merytoryczny.