Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

Metoda Mulligana W dziedzinie odkryć naukowych szczęśliwy przypadek sprzyja umysłom przygotowanym

Louis Pasteur

 

 

Współczesna fizjoterapia, nadążając za stale i systematycznie rozwijającą się szeroko pojętą medycyną, ulega zmianom
i doskonali się. Powstają nowe techniki i metody, których celem jest podniesienie efektywności zabiegu, ograniczenie dolegliwości bólowych, przekonanie pacjenta do sposobów leczenia, szczególnie zachowawczego, wzbudzenie jego zaufania do terapeuty, itp. Koncepcja Briana Mulligana - cała jego metoda, na którą składa się bardzo duża ilość różnorodnych specjalistycznych technik - opiera się na wielu zasadach. Zrozumienie przez terapeutę całości metody i odpowiednie zastosowanie konkretnych technik u pacjenta wymaga  ukończenia specjalistycznego szkolenia rekomendowanego przez MCTA. W dobie, kiedy następuje wyraźna "zmiana pokoleń", a co za tym idzie młodzi terapeuci /lekarze, fizjoterapeuci/ szukają bardziej efektywnych sposobów  oddziaływania na pacjenta, bezpieczeństwo zabiegu jest podstawowym kryterium w świetle odpowiedzialności prawnej. METODA  Briana Mulligana z Nowej Zelandii jest specjalistyczną metodą diagnostyczno - terapeutyczną ciągle rozwijającą się wraz z postępem medycyny i rozwojem badań naukowych /istnieje specjalny fundusz na rozwój badań naukowych w tej dziedzinie/. Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania takich technik jak "NAG", "SNAG", "odwrotne NAG"oraz mobilizacje połączone ruchem /tzw. techniki "MWM"/ i wiele innych. Są to techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Metoda ta, jako oryginalna sama w sobie, ma niektóre wspólne elementy z technikami wg Kaltenborna, Maitlanda oraz Positional Release Techniques. Brian Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeutą, który w latach 90-tych przedstawił nową koncepcję diagnostyczno-terapeutyczną mobilizacji stawowej połączonej z ruchem. Nowatorskie podejście jego konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta.
          Mulligan uważa m.in, że zmiany w obrębie segmentu ruchowego (w tym stawów międzywyrostkowych) mogą powodować ograniczenia ruchu i ból w czasie jego wykonywania. Zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie, ale ich analiza powinna odbywać się wieloaspektowo w odniesieniu do całego narządu ruchu, a także innych układów .

Koncepcja Mulligana zakłada, m.in:

 • całkowitą bezbolesność podczas stosowania technik mobilizacyjnych,
 • funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji;
 • łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych
  z czynnym ruchem kątowym w tym samym stawie;
 • stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu;
 • wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej;
 • polecenie "zadania domowego" dla pacjenta, polegającego na wykonywaniu indywidualnie dobranych specjalistycznych ćwiczeń.

Praktyczne zastosowanie metody Briana Mulligana daje terapeutom manualnym/fizjoterapeutom wiedzę i nowe narzędzia do pracy z pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego, dolegliwościami  i zawrotami głowy, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i innymi.....

Techniki terapeutyczne połączone z ruchem dają możliwość stosowania ich u pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jak i leczonych w trybie ambulatoryjnym. Wyposażają pacjenta w niezbędne informacje dotyczące postępowania w okresie zaostrzenia choroby, wykonywania czynności dnia codziennego w sposób nieprowokujący wystąpienie objawów. Przygotowują do profilaktyki nawrotów choroby oraz przejęcia przez pacjenta części odpowiedzialności za proces leczenia.

Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort
i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, które zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

W porównaniu do konwencjonalnych technik terapeutycznych mobilizacje połączone z ruchem /techniki MWM, NAG i SNAG i wiele innych/ są oryginalne i jedyne w swoim rodzaju dlatego, że są połączeniem technik ślizgowych z przedłużoną fazą docisku pod koniec zakresu ruchu, podczas gdy pacjent wykonuje ruch w kierunku bolesnego sektora. /Mulligan 1999/.

Specjalistyczna literatura światowa opisuje szereg prowadzonych badań i programów terapeutycznych wg. koncepcji B. Mulligana.  Dotyczy to pacjentów z problemami zarówno w stawach obwodowych, jak i stawach kręgosłupa.

Na podstawie doświadczeń klinicznych z użyciem technik opisywanej metody uczestnicy specjalistycznych kursów podkreślają pozytywne efekty oraz jasny i klarowny system działania
w pracy z pacjentem w celu zastosowania efektywnego programu terapeutycznego.

Brian Mulligan

Brian R. Mulligan otrzymał dyplom uprawniający go do
wykonywania zawodu fizjoterapeuty w roku 1954, natomiast w 1974 roku - Dyplom z zakresu terapii manualnej. W 1996 roku, uznając pracę, jaką włożył w rozwój fizjoterapii przyznano mu honorowe członkostwo Nowozelandzkiego Towarzystwa Fizjoterapeutów.
W 1998 roku został dożywotnim członkiem Nowozelandzkiej Szkoły Fizjoterapii.

W 1968 roku B. R. Mulligan wraz R.A. McKenzie i J. Cameron założył Nowozelandzkie Stowarzyszenie Terapeutów Manualnych (obecnie: Nowozelandzkie Stowarzyszenie Fizjoterapeutów Manualnych), 
a w 1988 roku został jego dożywotnim członkiem.

Oprócz prywatnej praktyki w Wellington, od 1970 roku zaangażowany jest w nauczanie terapii manualnej w Nowej Zelandii. Od 1972 roku naucza terapii manualnej za granicą, a jego kursy zawsze cieszyły się dużą popularnością. Aby zaspokoić ogromne zapotrzebowanie ze strony fizjoterapeutów pragnących nauczyć się jego technik i zapewnić wysoki standard nauczania, założył w 1995 roku międzynarodową organizację akredytującą nauczycieli. Nosi ona nazwę: Stowarzyszenie Nauczycieli Koncepcji Mulligana (The Mulligan Concept Teachers Association). Uczestnicy kursów prowadzonych przez akredytowanych nauczycieli mogą być pewni wysokiego poziomu nauczania i wierności przekazu.

Brian Mulligan jest autorem licznych artykułów, które zostały opublikowane w New Zealand Journal of Physiotherapy, jak również w czasopismach zagranicznych.

 

Techniki

 1. Metoda Mulligana zawiera ponad 150 różnorodnych technik. Ich nazwy określają lokalizację oraz sposób wykonania.
   
  Techniki stosowane na kręgosłupie szyjnym:
  NAG - naturalne ślizgi oscylacyjne
  SNAG - mobilizacje z ruchem w odcinku szyjnym kręgosłupa
  SMWAM - mobilizacje stawów szyi z ruchem ramienia.
   
  Przykładowe zasady stosowania technik NAG    
  i odwróconych NAG:
   
  Zasady stosowania NAG:
  • techniki NAG stosowane na poziomie C2-C7,
  • techniki odwrócone NAG - na poziomie C6-Th2/3,
  • wykonywane w pozycji funkcjonalnej/siedzącej,
  • ruch oscylacyjny od połowy do końca zakresu ruchu,
  • stosowanie zasady płaszczyzny leczenia,
  • częstotliwość 2x/1 sek,
  • możliwość stosowania centralnie i bocznie.
   
   
 2. Techniki stosowane na kręgosłupie lędźwiowym:
  SNAG's - mobilizacje z ruchem tułowia
  MWLMS - mobilizacje kręgosłupa z ruchem kończyny dolnej.
   
  Sposób wykonania nie różni się od zasad stosowanych na kręgosłupie szyjnym, dodatkowo, w trakcie pierwszej wizyty obowiązuje zasada trzech powtórzeń mobilizacji, aby zapobiec nadmiernemu podrażnieniu korzeni nerwowych.
   
  W czasie terapii  zaangażowany zostaje układ nerwowy oraz mechanizm torowania bezbolesnego ruchu. Bierna, bezbolesna mobilizacja stawu określonego segmentu pozwala pacjentowi na ruch, w kierunku ograniczenia lub bólu.
   
  Zwiększenie bólu świadczy o nieprawidłowym kierunku mobilizacji lub aplikacji na niewłaściwym poziomie kręgosłupa. Zasadą stosowania technik na kręgosłupie lędźwiowym jest rozpoczęcie terapii w pozycji, w jakiej występuje ból. Dla utrzymania uzyskanych efektów procedury Mulligan poleca plastrowanie stabilizacyjne, które pozwala utrwalić skorygowaną pozycję ciała i zabezpiecza pacjenta przed wykonywaniem niewłaściwego ruchu a także ćwiczenia domowe.

 

Szkolenia 

Specjalistyczny Międzynarodowy Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej połączonej z ruchem - metoda Briana Mulligana obejmuje  - 3 etapy: części A, B oraz dla Osób zainteresowanych EGZAMIN MĘDZYNARODOWY CMP /poprzedzony 2-dniowym kursem - C+ /odświeżającym/. Każda część obejmuje 3 dni. (Certyfikat Międzynarodowy - OTRZYMUJE SIĘ PO CZ. B + Zaświadczenie po cz. A i cz. B) oraz Certyfikat + Zaświadczenie po cz. C+


Jako pierwszy ośrodek szkoleniowy w naszym kraju w Krakowie, w lipcu 2002 roku przeprowadziliśmy I KURS MULLIGANA W KRAKOWIE!!!!!.

Intensywny Kurs Mulligana prezentuje atrakcyjną ofertę  doskonalenia zawodowego
dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów z rehabilitacji (fizjoterapii), lub terapii manualnej -  prowadzony jest przez holenderskiego instruktora, wybitnego specjalistę, wykładowcę Rene Claassena, byłego Prezesa i założyciela - Mulligan Concept Teacher Association MCTA (organizacji działającej w ponad 50 krajach) wraz z asystentem (CMP) - niżej podpisanym.

Światowa Konferencja NAUKOWA Metody Mulligana w Porto,  
-Spotkanie z Brianem w trakcie obrad naukowych i specjalistycznych warsztatów-
- wspaniałe doświadczenie - super atmosfera!!!!

 

 

W opinii uczestników dotychczasowe kursy były dużym sukcesem.

METODA MULLIGANA - jest to specjalistyczna, uznana w Europie i na świecie, efektywna i bardzo bezpieczna metoda diagnostyki i terapii pacjenta, dająca duże możliwości terapeutom pracującym w ramach prywatnej praktyki, w szpitalach, w ośrodkach rehabilitacyjnych i gimnastyki korekcyjnej oraz w przypadku fizjoterapii stosowanej po urazach sportowych i w dolegliwościach bólowych stawów obwodowych oraz odkręgosłupowych. 

Kurs jest prowadzony w j. angielskim i profesjonalnie/bezpośrednio tłumaczony na język polski. 

 

W ramach opłaty za kurs każdy uczestnik otrzymuje m. in.:

po kursie A - 3 dni:

 • KSIĄŻKĘ BRIANA MULLIGANA "Manual Therapy - NAGS, SNAGS, MWMS, etc" -"MOBILISATIONS WITH MOVEMENT" ("Terapia Manualna - Techniki NAG, SNAG, MWM -Mobilizacje z ruchem") W JĘZYKU POLSKIM

 • Najnowsze Materiały Szkoleniowe (ponad 150 technik w formie opisowej i fotograficznej, bardzo dobrej jakości) - w języku polskim

 • Zaświadczenie o ukończeniu cz. A

 • Inne materiały np. gąbka terapeutyczna, profesjonalne katalogi, notes, długopis, etc.

 • Ponadto w ramach pakietu uczestnictwa oferujemy - jak zwykle smaczne - obiady, kawa, herbata, etc.

 

po kursie B- 3 dni:

w ramach opłaty uczestnictwa za kurs uczestnik otrzymuje:

Ksiażkę w j. polskim Briana Mulligana "Manual Therapy - NAGs., SNAGs., MWMs., etc" - Mobilisation with movements - Mobilizacje z ruchem" - najnowsze wydanie - z 2016 roku.

 • NAJNOWSZE materiały szkoleniowe (techniki w formie opisowej i fotograficznej, bardzo dobrej jakości) - w języku polskim
 • Międzynarodowy Certyfikat uczestnictwa potwierdzający nabytą wiedzę teoretyczną
  i praktyczną - akredytacja MCTA (Mulligan Concept Teacher Association)

 • Zaświadczenie o ukończeniu cz. B

 • Inne materiały np. gąbka terapeutyczna, profesjonalne katalogi, notes, długopis, etc.

 • Ponadto w ramach pakietu uczestnictwa oferujemy - jak zwykle smaczne - obiady, kawa, herbata, etc.

 

 Kurs C (III stopień) - doskonaląco-rozwijający -  2 dni: 

 • Międzynarodowy Certyfikat uczestnictwa potwierdzający nabytą wiedzę teoretyczną
  i praktyczną - akredytacja MCTA

 • Zaświadczenie o ukończeniu cz. C

 • Inne materiały np. gąbka terapeutyczna, profesjonalne katalogi, notes, długopis, etc.

 • Ponadto w ramach pakietu uczestnictwa oferujemy - jak zwykle smaczne - obiady, kawa, herbata, etc.
   Uczestnik kursu nabywa następujące umiejętności:

 • nowe podejście do terapii, pozwalające na efektywniejszą i bezpieczną pracę
  z pacjentem,

 • jasne i przejrzyste zrozumienie zasad i filozofii metody Mulligana - "Mobilizacje połączone z ruchem"

 • praktyczne opanowanie nowych, efektywnych, bezpiecznych i bardzo przydatnych umiejętności - technik diagnostycznych i technik terapeutycznych w postępowaniu
  z pacjentem z określonymi schorzeniami w obrębie narządu ruchu /stawy obwodowe
  i kręgosłup- odc. szyjny, piersiowy, lędźwiowy, stawy krzyżowo -biodrowe, górny i dolny odcinek kręgosłupa szyjnego- (ostry zespół bólowy szyi, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, stany migrenowe), techniki kompresyjne, techniki PRP (Pain Release Phenomenon), techniki tapingu "mulliganowskiego" i wiele innych/.

                                               - gwarantowany wysoki poziom merytoryczny -

Fotografia powyższa przedstawia jedną z ponad 150 specjalistycznych, bezbolesnych
i funkcjonalnych technik połączonych z ruchem, które są podstawą koncepcji B. Mulligana -
i z którymi zapoznasz się na kursie. 

Ale to nie koniec:

Są dalsze możliwości bezpiecznego działania dla terapeuty - jakie?
Co dalej zrobi terapeuta?
A może pacjent też coś zrobi?
A może coś zrobią wspólnie?
A może jest jeszcze kilka, a nawet kilkanaście możliwości technik terapeutycznych w zależności od diagnozy i objawów - z obowiązkowym uwzględnieniem ćwiczeń samodzielnie wykonywanych przez pacjenta w domu.

Wszystkiego się dowiesz jeśli poznasz ORYGINALNY KONCEPT METODY Briana Mulligana -
na świecie (i w naszym kraju też!!!)  to stosują i mają dobre, a nawet bardzo dobre - udokumentowane w piśmiennictwie specjalistycznym efekty terapeutyczne!!!.

Jest to metoda stale rozwijająca się oparta na konkretnych efektach terapeutycznych!!!!!! Od każdego uczestnika kursów B.Mulligana /również w Krakowie/ w ramach opłaty za kurs MCTA Stowarzyszenie Nauczycieli Koncepcji Mulligana przekazuje 10% na badania naukowe w zakresie efektywności  metody oraz publikacje naukowe z tej problematyki. 

 

Na zakończenie Kursu cz. B oraz cz.C planowane jest wręczenie przez instruktora MCTA /Mulligan Concept Teachers Association/ międzynarodowego Certyfikatu upoważniającego uczestników Kursu do pracy z pacjentem z wykorzystaniem jednej z najnowocześniejszych metod diagnostyczno - terapeutycznych.

Absolwenci wszystkich trzech części kursu mogą ponadto przystąpić do egzaminu na stopień (Ceryfikowanego Terapeuty Metody Mulligana (Certified Mulligan Practitioner - CMP), a ich nazwiska, po uzyskaniu stopnia CMP zamieszczone zostaną na międzynarodowej stronie organizacji MCTA.

 

                                                  NASZ INSTRUKTOR I NAUCZYCIEL

 

René Claassen

DIP. PT, DIP.MT, MTCA (Mulligan Concept Teachers Association) Certified Kinesiotaping/Taping Medyczny/Medical Taping (Taping Medyczny/Medical Taping Concept) teacher since 1999.
René Claassen is one of the founding members of the Mulligan Concept Teachers Association (MCTA) and was the first chairman of the MCTA from the establishing in 1995 till 2005.(10 years). He introduced the Mulligan Concept courses in Poland in 2002. 

He published several articles in Dutch and Belgium Physical Therapy magazines about The Mulligan Concept and has been teaching the Mulligan Concept courses in the Netherlands, Germany Belgium, Poland, Denmark, Greece, Austria and Switzerland since 1995.
In 2005 he produced the CD-rom Mulligan Practitioner together with his Canadian colleague Jack Miller and fully endorsed by Brain Mulligan. This Cd-rom gives access over 150 video clips of the Mulligan Concept techniques.

He is also a principal Certified Kinesiotaping /Medical taping Concept teacher since 1999. He was one of the first Kinesiotaping teachers in Europe and started Kinesiotaping courses since 1999. Since a few years the course is named Taping Medyczny/Medical Taping Concept, as this name is covering more the content; not only kinesiotaping techniques (85%) but also Mulligan taping techniques, cross tape techniques etc.are included in the course. 

René Claassen establisched BACKtoGOLF Europe in cooperation with BACKtoGOLF USA. Golf is the fast growing sport in Europe.
The goal of a the three day BacktoGolf courses is to bring the physical therapist closer to the golfsport. Since 2007 he taught several BACKtoGOLF courses. www.backtogolf.eu 

He also has his own private practise for (sport) physiotherapy and Manual Therapy in the Netherlands. The practise is located (with 5 employers) in a Health Centre in Vught, the Netherlands.
He was in the medical supervision team for local and Dutch National Sport teams (hockey and swimming) between 1992 and 2000. 

 

UWAGA: Chcesz pracować z pacjentem tak jak fizjoterapeuci z Anglii, Holandii, Australii, USA i innych krajów - chcesz porównać swoje techniki diagnostyczne i terapeutyczne oraz efekty swojej pracy z ich osiągnięciami oraz innymi metodami - chcesz się dowiedzieć co nowego w fizjoterapii "dzieje się na świecie!!! - " TAK!!! - to zapisz się na nasze szkolenia /kursy/. Instruktorzy i certyfikat międzynarodowy!!!

 

                                            - ZAPRASZAMY DO KRAKOWA -