Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

Mikrokinezyterapia

Mikrokinezyterapia jako metoda jest spójnym i dobrze uzasadnionym systemem terapeutycznym, który w praktyce wspiera organizm w usuwaniu zaburzeń powstałych w mięśniach szkieletowych, mięśniówce narządowej i układzie nerwowym.