Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

Egzamin CMP - Certyfikowany Terapeuta Metody Mulligana

Uwaga!!! - EGZAMIN CMP - Kraków!!! /tylko dla Osób, które ukończyły Kurs Mulligana - cz. A+B+C Planujemy na kolejny Międzynarodowy Egzamin Metody Mulligana CMP organizowany w naszym kraju - w Krakowie. Termin: - 2023 r - 17-18-XI - cz. C oraz 19. XI-23 - Ex CMP zostanie podany na stronie oraz Osobom zainteresowanym po ustaleniu z MCTA Uwaga!! Ograniczona liczba miejsc!!! - decyduje kolejność Zgłoszeń / - rekomendujemy Kurs Mulligan C+ - przed samym Egzaminem....NIE MA OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EX CMP......tylko Osoby zainteresowane =================================================================