Kontakt

"Zdrowie dla Wszystkich"

31-580 Kraków
ul. Markowskiego 4/10
miejsce kursów tel. (0509) 584-001,
tel. (012) 358 15 78 (wiecz.)

Egzamin CMP - Certyfikowany Terapeuta Metody Mulligana

Uwaga!!! - EGZAMIN CMP - Kraków!!! /tylko dla Osób, które ukończyły Kurs Mulligana - cz. A+B+C Zapraszamy na kolejny Międzynarodowy Egzamin Metody Mulligana CMP organizowany po raz trzeci w naszym Kraju - w Krakowie. poprzednie Egzaminy były dużym sukcesem dydaktycznym i organizacyjnym!!! Termin: - 2021 r - zostanie podany na stronie oraz Osobom zainteresowanym po ustaleniu z MCTA Uwaga!! Ograniczona liczba miejsc!!! - decyduje kolejność Zgłoszeń / - rekomendujemy Kurs Mulligan C+ - przed samym Egzaminem.... =================================================================